OSGB HİZMETLERİ

Risk Değil, Önlem Alın!

Çalışan sağlığını ve can güvenliğini riske atabilecek tüm koşulları azami şekilde gidererek, işverenlerin işe aldığı kişilere uzun ve sağlıklı bir hayat vaat edebilmesini mümkün kılmaktır.

Çizgi OSGB

İş yerlerinde yaşanan tüm kazaların arkasında, iyileştirilebilir koşullar ve alınabilir önlemler vardır. İş güvenliği uzmanları, iş yerinizdeki tehlike ve risk avcılarıdır; yaşanabilecek tüm olasılıkları zamanında görerek gerekli düzeltmelerin yapılması için uyarılarda bulunmaktan ve çalışanları bilinçlendirmekten sorumludur. Ayrıca profesyonel bir iş yerinde, tüm önlemlere rağmen oluşabilecek aksaklıklar için acil durum planları hazır bulunmalıdır.

Çizgi OSGB’nin tecrübeli iş güvenliği kadrosu; rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt gibi konularda hizmet verir. Tüm bu çalışmaların sonunda Çizgi OSGB uzmanları, sizin için acil durum planları da hazırlar. Hazırlanan acil durum planları, danışmanlarımız eşliğinde yapılacak tatbikatlar ile tüm çalışanlarınıza aktarılır.

Çalışanlarınızın işe ilk geldiği günden itibaren onların sağlığının emin ellerde olduğu konusunda içiniz rahat etmeli. Bir iş yerinde mutlaka bulundurmanız gereken doktor ve diğer sağlık personeli, ihtiyaç duyulan her an çalışanlarınızın sağlığı konusunda müdahale ve yönlendirmede bulunabilmeli.

Çizgi OSGB’nin kadrolu doktorları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanına “Diğer Sağlık Personeli” denir.

Çizgi OSGB’nin bu konudaki kadrolu personeli (hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni)6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

DİĞER HİZMETLER

Mobil Sağlık Taraması

Sağlık Taraması

İşe Giriş Raporu

Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Yangın Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Teknik Ölçümler ve Değerlendirme

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Muayenesi

Asansörlerin, Yürüyen Merdiven ve Bantların Periyodik Muayenesi

Basınçlı Kaplar

Periyodik Muayenesi

İş Makinaları Periyodik Kontrolü

Tahribatsız Muayene

Dillon Brooks Jersey