Hakkımızda

Risk değil,

Önlem Alın!

Çalışan sağlığını ve can güvenliğini riske atabilecek tüm koşulları azami şekilde gidererek, işverenlerin işe aldığı kişilere uzun ve sağlıklı bir hayat vaat edebilmesini mümkün kılmaktır.

Çizgi OSGB

Çalışma hayatı, hem istihdam edilen kişiler hem de o istihdamı sağlayan şirketler açısından karşılıklı bir güven anlaşmasıdır. Bu güven anlaşmasında işverene düşen en önemli görev, tehlikeli iş sınıfına girsin ya da girmesin, tüm görevlerde yer alan çalışanlarının can güvenliğini ve sağlığını teminat altına almaktır. Maalesef Türkiye’de, ihmaller sonucu yaşanan ölümlü ya da kalıcı sakatlıklara neden olan kazalarla ve uzun vadede ortaya çıkan meslek hastalıklarıyla çok sık karşılaşıldığı bir gerçektir.

 

İşte bu acı gerçeği değiştirmek üzere sektör tecrübesine sahip uzman bir ekip tarafından kurulan Çizgi Group, çalışan sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeyen profesyoneller için üst düzey hizmet sağlar.

Bu nedenle Çizgi OSGB olarak bizim varoluş amacımız;

Çalışan sağlığını ve can güvenliğini riske atabilecek tüm koşulları azami şekilde gidererek, işverenlerin işe aldığı kişilere uzun ve sağlıklı bir hayat vaat edebilmesini mümkün kılmaktır.

Çizgi OSGB olarak bu amacı gerçekleştirmek için;

Sektördeki tüm tecrübemizi tek bir çatı altında toplayarak planlama, eğitim, takip, kontrol ve analiz süreçlerini en ciddi ve detaycı şekilde gerçekleştirmeyi ilke edindik.

Dillon Brooks Jersey