Diğer Sağlık Personeli

Gerekli tüm veriler kayıt altında!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanına “Diğer Sağlık Personeli” denir.

Çizgi OSGB’nin bu konudaki kadrolu personeli (hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni)6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

dsp
Çizgi OSGB

Diğer Hizmetler

isgu

İş Güvenliği Uzmanı

iyh1

İş Yeri Hekimi

Mobil Sağlık Taraması

Sağlık Taraması

İşe Giriş Raporu

Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Yangın Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Teknik Ölçümler ve Değerlendirme

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Muayenesi

Asansörlerin, Yürüyen Merdiven ve Bantların Periyodik Muayenesi

Basınçlı Kaplar

Periyodik Muayenesi

İş Makinaları Periyodik Kontrolü

Tahribatsız Muayene

Dillon Brooks Jersey