RİSK DEĞİL, ÖNLEM ALIN!

İş güvenliği ve sağlığı alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz.
Çizgi OSGB

OSGB Hizmetleri

İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden oluşan OSGB hizmetleri, yasal mevzuata göre zorunlu kılınan tüm ihtiyaçlarınız için hazır.

Sağlık Hizmetleri

İşe girişle birlikte  periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testleri hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetlerini karşılıyoruz.

Eğitim Hizmetleri

Standartlara uygun, yasal sorumluluklar çerçevesinde gerkli olan Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, ilk yardım eğitimleri ve yangın eğitimleri veriyoruz.

Periyodik Muayene

İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İşyeri araç ve ekipmanlarınız için periyodik muayene ve gerekli teknik ölçüm ve değerlendirme hizmetleri sunuyoruz.

Çizgi OSGB olarak bizim varoluş amacımız;

.
Çalışan sağlığını ve can güvenliğini riske atabilecek tüm koşulları azami şekilde gidererek, işverenlerin işe aldığı kişilere uzun ve sağlıklı bir hayat vaat edebilmesini mümkün kılmaktır.

Çizgi OSGB
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili aklınızdaki tüm soruları bize iletebilirsiniz.
item showcase image

Açılımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” olan OSGB, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre hizmet veren kuruluş türüdür.

İşletmelerdeki riskleri tespit etmek, çalışma süreçlerini işçi sağlığına uygun hale getirmek ve çalışanları bilgilendirmekten sorumlu kişilerdir

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenlerin sorumluluğunda olan yönetmelikler ve tebliğler, ilgili mevzuatlarda belirtilmiştir

İşyerleri; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri olarak 3 tehlike sınıfına ayrılır. Buna göre iş yerlerine bir NACE kodu verilir.

MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan bireylerin, ulusal yeterlilikte yetkinliğe sahip olduğunu gösteren belgedir

İşverenlerin, çalıştırdığı kişilerin karşılaşabileceği tehlikeleri önlemek konusunda birtakım yasal sorumlulukları bulunmaktadır

Risk içermeyen, güvenli bir iş ortamında çalışmak için hemen ücretsiz abone olun, fırsatları yakalayın!

Dillon Brooks Jersey